top of page

Lumimuutoksen ennallistamisohjelma esillä

"Osuuskunta Lumimuutos kehottaa esimerkillään sanoista tekoihin luonnon elvyttämiseksi. Landscape Rewilding -ennallistamisohjelman vaikutusalan piirissä on Suomessa tuhansia hehtaareita luontoarvoaan menettäneitä metsiä, soita ja vesialueita. Luonnonelinympäristöjä ennallistamalla saavutetaan muun muassa uusia hiilinieluja, lajien paluu ja vedenlaadun korjaantuminen, sekä vaalitaan kyläyhteisöjen kulttuuriperintöä", kirjoittaa Titta Kaltola Nesslingin säätiön julkaisemassa jutussa.


Lue koko kirjoitus täältä: https://www.nessling.fi/tata-tutkin/osuuskunta-lumimuutoksen-landscape-rewilding-ennallistamisohjelma-elvyttaa-turmeltuneita-luonnonelinymparistoja/


bottom of page