top of page

Lumimuutoksen kalastaja Tero Mustoselle Goldman-palkintoLumimuutoksen puheenjohtaja, ammattikalastaja ja dosentti Tero Mustonen sai maanantaina Goldman-palkinnon Yhdysvalloissa. Kyseessä on maailman merkittävin, vihreäksi Nobeliksikin kutsuttu, ympäristöpalkinto. Se on kunnianosoitus tavallisille ihmisille, jotka ovat tehneet epätavallisia tekoja planeetan suojelemiseksi. Palkinto myönnetään nyt ensi kertaa Suomeen. Sitä on jaettu vuodesta 1989.


Goldman-palkinto myönnetään Mustoselle yhdessä vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa perustaman Lumimuutos Osuuskunnan työstä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Perusteluissaan maineikas Goldman-palkinto toteaa:


"Hän taistelee ilmastonmuutosta vastaan ruohonjuuritasolla ja on luonut luonnon ennallistamiseen mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla maailmassa." "Hänen johdollaan elvytetään maailman tärkeimpiä hiilinieluja vuosikymmenten teollisen käytön jälkeen ratkaisevan tärkeiksi monimuotoisuusalueiksi." Mustonen luotsaa Lumimuutoksen Elpyvä maisema -ennallistamisohjelmaa, joka perustettiin 2018. Pääosin säätiörahoitteisen ohjelman piirissä on 52000 hehtaarin vaikutusala soita, vesistöjä, metsiä ja kosteikkoja. Suurin yksittäinen kohde on Muhoksen Kivisuo, kooltaan yli 750 hehtaaria. Ohjelman suurin kokonaisuus on Koitajoen ennallistamisprosessi, jossa vuoteen 2025 mennessä ennallistetaan 1000 hehtaaria soita, tuetaan kyläkulttuuria Ilomantsissa, uudistetaan vaelluskalojen elinympäristöjä sekä etsitään ratkaisuja erittäin uhanalaisen järvilohen tulevaisuuden turvaamiseksi Ala-Koitajoella. Ennallistamisohjelmalla on kohteita Inarista Pirkanmaalle, Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa, yhteensä yli 70. Erityinen painopistealue on ollut myös saamelaisalueen metsien ja vesistöjen ennallistaminen. Työssä on yhdistetty saamelaisten alkuperäiskansatietoa ja viimeisintä tiedettä.


Viimeisimmän IPCC-raportin pääkirjoittajana toiminut Mustonen on myös ammattikalastaja. Tämän ytimessä on muikun talvinuottaus osana Lumimuutoksen toimintaa. Mustonen kommentoi palkintoa:


"Kompassina omalle työlleni on ollut kalastuksesta kumpuava tieto. Nuottaukot ja -muorit ovat opastaneet työskentelemään luonnon puolesta. Pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan, että myös jatkossa järvilohi, metsäpeura, saamelaismetsät ja suoluonto elpyvät ja voivat hyvin. Palkinto on suurin mahdollinen tunnustus Lumimuutoksen 23 vuotta jatkuneelle työlle, joka yhdistää perinnetietoa ja tiedettä. Olemme siitä hyvin kiitollisia.”

Comments


bottom of page